top of page

Stavební úpravy DOMU PÁŽAT pro MUZEUM PAMĚTI XX. STOLETÍ

20210419_122915.jpg

Spolupráce na projektu DSP s Doc. Ing. arch. Tomášem Hradečným (IXA architekti)

 

Rekonstrukce stávajícího objektu Domu pážat, který byl naposledy užíván jako pracoviště Útvaru hlavního architekta města Prahy. Nové využití pro účely Muzea paměti XX. století, předpokládá doplnění provozu o přednáškový sál v 2. NP a s tím související vybudování výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu.

Čtyřpodlažní objekt se nachází na nároží ulic Kanovnická a U kasáren, sestávající ze čtyř křídel svírajících mezi sebou malé nádvoří nepravidelného lichoběžníkového tvaru. Hlavní vstup do objektu průjezdem do dvora je situován v severním křídle z ulice Kanovnické, přímo z průjezdu bude vstup do recepce s malou prodejnou a zázemím. Další klenutý průjezd ve východním křídle směřuje z nádvoří do zahrady.

Koncept architektonického řešení spočívá v zachování celistvosti formy, do které byl objekt při své poslední rekonstrukci upraven, když se jedná zejména o proškrabávané omítky venkovních fasád, mohutné okenní šambrány a římsy, dřevěná kastlová okna, keramickou prejzovou krytinu a sjednocenou plochu nádvoří. Dále v nahrazení nefunkčních, architektonicky nevhodných a řemeslně nekvalitně zpracovaných prvků soudobými konstrukcemi na vysoké řemeslné a estetické úrovni, jejichž zapracování podpoří společensky významnou roli instituce Muzea paměti a současně přispěje k integritě památky jako celku.

V přízemí je navržena expoziční část muzea, do níž se bude vstupovat arkádou v severozápadním rohu nádvoří. Jednotlivé výstavní prostory v přízemí budou propojeny tak, aby umožnily okružní prohlídku. V jihozápadním rohu jsou pak umístěny hygienická zařízení a výtah do druhého patra.

Přístup do patra je zachován stávajícím schodištěm, jež je přístupné přímo nádvoří. Ze schodiště je přístup na pavlač, které zajištuje přístup do jednotlivých místností. Ve severním křídle je navržen přednáškový sál pro 80 lidí, ze sálu bude přístupný malý salonek. V západním traktu je umístěna kancelář ředitele a sekretariátu. V jihozápadním rohu jsou sociální zařízení sloužící pro návštěvníky sálu a pro personál muzea. V jižním traktu se nachází serverovna, AV/IT místnost s nahrávacím studiem a archiv s jedním pracovním místem. Ve východní traktu je knihovna s badatelnou a dvě kanceláře pro 5 pracovníků muzea.

Podkroví je přístupné schodištěm, které navazuje na schodiště do patra. Tímto schodištěm bude přístupná místnost slaboproudých a silnoproudých rozvaděčů úklidová místnost a strojovna VZT sálu, jež jsou situovány nad severní trakt. Do jižní části podkroví jsou navrženy depozitáře, které jsou přístupné samostatným schodištěm, jež je nově vloženo do dutého nevyužívaného prostoru do západní stěny domu. Depozity bude možné dopravovat do podkroví pomocí malého nákladního výtahu.

20210419_112406.jpg
20210419_110618.jpg

foto současný stav

bottom of page