top of page

RD Předonín

Navržená novostavba rodinného dvojdomku respektuje stávající urbanistickou strukturu sídla, zachovává měřítko prostoru, včetně výšky. Předkládaný návrh vychází z požadavků Územního plánu Bechlín. Předložený návrh vychází ze stávajícího urbanismu sídla, protože novostavba dvojdomku je navržena v místě zemědělské usedlosti, které byla zdemolována. Byla tvořena hlavní dvoupatrovou budovou s obdélným půdorysem a sedlovou střechou, a byla štítově orientována vzhledem ke komunikaci. Novostavba nepřesáhne výškovou hladinu zástavby, ani původní výšku demolované stavby. V místě po hospodářských stavbách jsou navržena podélná parkovací stání při nově navrhované zděné zdi. Oba domy jsou identické a zrcadlí se.

Novostavba každého z dvojdomku je navržena jako jednopodlažní stavba s obdélným půdorysem o rozměrech 11 x 8 m a sedlovou střešní konstrukcí se sklonem 35°, s mírným přesahem střechy 450 mm. Při štítové stěně je navržen přístřešek pro stání jednoho automobilu s pultovou střešní konstrukcí. Výrazným architektonickým prvkem, na přání investora, je do hmoty domu zapuštěný vstup, který je krytý před povětrnostními vlivy. V 1. NP v obývacích pokojích jsou navržena při nároží francouzská okna s orientací do zahrady. Dalšími výraznými architektonickými prvky jsou okna ve štítech obytného podkroví, která jsou navržena jako francouzská se zábradlím, aby byly splněny hygienické požadavky na osvětlení a oslunění obytných místností. Toto řešení bylo zvoleno proto, aby nebyly střešní roviny přeplněny střešními okny. 

bottom of page