top of page

Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu - účast v architektonické soutěži 

final noc2.jpg

Každé lidské dílo když ztratí svou funkci nezmizí, stane se nepotřebným, čas otupí jeho brutální hrany, proroste, stane se součástí nového života. Tak jako stará zámecká zeď, nepojízdný Wartburg 311 na dědově zahradě, nebo město Pripjať na severu Ukrajiny.

Autoři se vydávají stejnou cestou, nechtějí měnit budovu, jen ji nechají prorůst novou funkcí.

Předložená architektonická studie respektuje kvality stávající budovy, ctí její hmotu, morfologii původních fasád, materiálové a barevné řešení. Na několika místech předpokládá zachovat i původní detaily jako memento architektonických a konstrukčních zvyklostí z doby výstavby budovy v druhé polovině 20. století a to i při přizpůsobení obálky budovy na nejnovější standardy snížení energetické náročnosti budov. Zároveň v objektu vytváří prostor pro velmi široké a rozmanité využití určené pro obyvatele, ale i návštěvníky města Chomutov všech věkových kategorií.

Urbanistické řešení budovy a přilehlého okolí vychází ze zpracované urbanistické studie, ve které je řešen celý prostor městského parku, jehož jsou bývalé městské lázně součástí. Hlavní vstup do objektu je nově umístěn z jihu směrem k centru přes nástupní prostor stávajícího parkoviště – nově upraveného s přemostěním bezbariérovou vstupní lávkou. Toto řešení se nabízí v logické návaznosti na funkční pohyb obyvatel po trase: z historického centra případně obchodních center v okolí do klidové zóny parku případně sportovních a kulturních zařízení, které jsou v parku součástí. Zároveň zachovává a využívá původní boční vstupy (východní i západní) jako samostatných vstupů do jednotlivých provozních částí objektů. Směrem do parku, v místě původního hlavního vstupu do lázní, bude stavba vystupovat do přírodního prostoru parku jako centrum sportovních aktivit dětí a mláděže. Skleněná fasáda bude odstraněna a exteriér vstoupí do interiéru. Součástí návrhu je úprava okolí objektu především pak volný prostor před východní fasádou objektu, kde vznikne plocha pro potřeby klidové části knihovny i pro konání kulturních, prezentačních a sportovních akcí města, pro které je připraveno zázemí přes den.

bottom of page