top of page

Dům pro seniory Náchod - architektonická soutěž

final1_9 - Photo_edited.jpg

Bez ohledu na svůj věk, postavení nebo zdravotní stav si každý člověk zaslouží mít pocit celistvosti a naplnění především na sklonku života. V životě se stane mnohé a pokud nemá člověk možnost prožít sklonek života dle svých přání, například v kruhu rodinném, je možné mu vytvořit a částečně nahradit toto zázemí bezpečným útočištěm třeba v domově pro seniory. S úctou k prožitému lidskému životu jsme se účastnili soutěže „Domov pro seniory Červený Kostelec“. Jednalo se o návrh novostavby objektu v katastrálním území Červený Kostelec, na svažitém pozemku s jihovýchodní orientací s okolní zástavbou rodinných a bytových domů.

Domov pro seniory je navržen jako solitérní terasová stavba, která je částečně zapuštěná do terénu. Analogicky navazuje na sklon a půdorysný tvar pozemku, čímž připodobňuje svah, na kterém stojí. Budova je navržena jako tří a částečně čtyř podlažní, v nejvyšším místě pozemku se zapuštěním do terénu. Půdorysný tvar připomíná písmeno H a objekt je členěn na tři bloky A, B, C o různých výškových úrovních, které jsou mezi sebou provozně propojeny. Výškové i hmotové členění bylo zvoleno, aby se objekt propojil se stávající různorodou okolní zástavbou rodinných a bytových domů. Blok A, s hlavním vstupem do objektu, je umístěn podél obslužné komunikace na severní hranici pozemku. Má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, přičemž v úrovni 1. NP a 1.PP se spojuje s blokem C v jeden prostor. V podzemním podlaží je technické zázemí objektu, přízemí má funkci společenskou a setkávací. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží převážně k ubytování klientů. Blok B je rovnoběžný s blokem A, má tři nadzemní podlaží, ale tím že je umístěn ve svahu je blok B o jedno podlaží nižší než A. Je částečně podsklepen – jedná se o jednu místnost přístupnou z venkovního prostoru a téměř celý slouží k ubytování klientů. Blok C je propojovacím prostorem mezi oběma bloky s jedním nadzemním a podzemním podlažím. V přízemní části je umístěna hala se zimní zahradou. Střecha bloku slouží jako odpočinková a relaxační plocha pro ubytované klienty a jejich návštěvy.

Foto pro zakres.jpg
exterier finalk1_5 - Photo.jpg
bottom of page