top of page

Myčka kolejových vozidel Děčín

Mycka pohledy.jpg
Mycka pohledy.jpg

Novostavba myčky kolejových vozidel v Děčíně s technologickým zázemím včetně úpravy kolejiště s přihlédnutím k možnosti budoucí výstavby haly oprav v prostoru točny za objektem myčky a včetně přípojek inženýrských sítí a o úpravy stávajícího kolejiště lokodepa Děčín. Objekt mycí haly s průběžnou kolejí a mycí technologií a zázemí s umístěním technologie přípravy mycí vody, skladovým a technickým zázemím a zázemím pro pracovní četu mycího provozu.

Prostor pro mytí kolejových vozidel je jednolodní ocelová hala obdélníkového půdorysu 50,3m x 9,3m se sedlovou střechou s nízkým sklonem 15% s výškou v hřebeni 8,45m a u okapu 7,75m. Ze západní strany je k hale přistavěno zázemí myčky – jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu 35,65m x 6,55m s rovnou střechou s výškou atiky 4,0m.

Pro přístup k objektu slouží příjezdová komunikace ze stávající areálové komunikace v blízkosti stavby.

Vnitřní kolej v hale, úprava příjezdové a výtažné koleje č. 49 (resp. kolej č. 17) od cca km 538,6 až do prostoru točny – cca km 538,95 a pak dále do prostoru valu za vodním odporem. Součástí kolejového řešení bude i úprava vedlejší koleje č. 47 a mezikolejový kanál pro mytí podvozků v prostoru bývalé myčky.

Mycka rez.jpg
Mycka zakres situace.jpg
bottom of page