top of page

Projekční kancelář založená 6.dubna 2020 hlavním projektantem Ing. Jiřím Maredou a Ing. Janem Kolářem.

Hlavní náplní činnosti kanceláře je zpracování kompletních projektů včetně zajištění profesí, rozpočtů a výkazů výměr od studie proveditelnosti, přes projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby až po autorské dozory na stavbách. Součástí portfolia firmy jsou i služby architekta. Samozřejmostí je vstřícný přístup vůči investorovi a jeho představám, komplexní přístup při projednávání projektu a individuální přístup k jednotlivým projektům pro naplnění hlavního cíle projektu - kvalitní a smysluplná stavba.

Novostavby

rodinné domy a rezidence ve spolupráci s architekty

halové stavby

Rekonstrukce budov

rekonstrukce památkově chráněných objektů

rekonstrukce výpravních budov

Pozemní stavby v rámci dopravní infrastruktury

výpravní budovy

protihlukové stěny

haly pro opravu kolejových vozidel

myčky kolejových vozidel

demolice

Inženýrská činnost

projednávání dokumentace se správci sítí

projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy

projednávání se stavbeními úřady i se speciálními stavebními úřady

kompletní řešení majetkoprávních částí liniových staveb

IMG_3719_uprava.jpg
IMG_3706_uprava.jpg
bottom of page