top of page

Studie Víceúčelové haly v Novém Jičíně - účast v architektonické soutěži 

1_2 - Photo kopie.jpg

Architektonická studie víceúčelové sportovní haly v Novém Jičíně doplňuje prostor sportovního areálu o potřebné zázemí pro organizované sporty FK a TJ Nový Jičín. Hmotové ztvárnění stavby vychází z jednoduchých tvarů se zaměřením na funkčnost a účel využití stavby. Důraz je kladen na architekturu ohleduplnou k životnímu prostředí. Studie se mimo vlastního ztvárnění stavby zaměřuje na logické a provozní řešení s vymezením ploch přístupných pro diváky a sportovce.

Součástí haly bude zázemí nejen pro vlastní halu, ale též zázemí a tribuny pro venkovní sportoviště fotbalového a atletického stadionu FK Nový Jičín a TJ Nový Jičín. Letní stadion, otevřený v roce 1963, zahrnuje travnaté fotbalové hřiště a atletický ovál o délce 400 s atletickými sektory (vrh koulí, skok do dálky, trojskok apod.).

Umístění sportovní haly je dáno zadávacími podmínkami soutěže s logickým dopravním napojením ulice U Stadionu v souladu s definovanými plochami architektonicko-urbanistické studie „Sportovní areál Nový Jičín“ jejímž zpracovatelem je MS plan s.r.o.

Hmotové ztvárnění víceúčelové sportovní haly vychází ze zjednodušené formy geometrických tvarů se zaměřením na funkčnost a účel využití stavby. S ohledem na složité územní podmínky především vlny veder v dané oblasti byl kladen důraz na architekturu ohleduplnou k životnímu prostředí, která bude minimalizovat tzv. energetické vstupy.

Sportovní hala je navržena dle požadavků zadavatele a současných standardů s funkčními plochami, provozními plochami včetně prostor pro audio/video a komentátory, s potřebným hygienickými zázemím pro návštěvníky i sportovce a skladovými prostorami. Vlastní prostor sportovní plochy pro sálové sporty s tribunou pro 500 diváků je navržen s otevřeným stropem s přiznanou konstrukcí s osvětlením pilovými světlíky. Zázemí je navrženo jako dvoupodlažní s provozním uspořádáním poskytující zázemí interiérové i exteriérové sportovní ploše a s přístupem na tribunu pro 500 diváků.

bottom of page