top of page

Studie proveditelnosti OCÚ Střed Modernizace a optimalizace skladového hospodářství

Liben_1 - Photo.jpg

Cílem bylo nalézt technicky a ekonomicky proveditelné řešení v souladu se stanovenými požadavky. Podstatou projektu je posouzení stávajícího skladového hospodářství v SÚ Praha jih, KC Praha Vršovice a SÚ Praha Libeň, a navržení umístění skladových prostor včetně provedení technického řešení a odhadem nákladů.  Smyslem studie je analyzovat stávající skladové hospodářství a na základě toho stanovit současné a budoucí požadavky na skladového hospodářství s ohledem na rozvíjející se správkárenskou údržbu.

Předpokládané umístění projektu je ve třech střediscích údržby, vždy na pozemcích zadavatele veřejné zakázky, při zohlednění napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Skladové hospodářství je nedílnou součástí správkárenské údržby. Zahrnuje širokou škálu problémových oblastí, protože vedle samotného skladování a správy skladů je nutné zohlednit různé druhy zásob a komunikaci o nich. Požadavky na skladové hospodářství se v průběhu let značně mění s ohledem na nákup nových vlakových souprav, které vyžadují uskladnění rozličného druhu materiálu, náhradních dílů, paliv a maziv. Nejen z těchto důvodů došlo v roce 2018 k reformně výkonných jednotek společnosti a byla založena oblastní centra údržby se středisky údržby. Toto členění nahradilo depa kolejových vozidel a jejich provozní jednotky. Administrativní i funkční efektivita nového členění na tři oblastní centra údržby vznáší požadavky mimo jiné i na řešení skladového hospodářství v rámci jednotlivých středisek údržby. Dalším požadavkem na analyzování současného stavu tohoto hospodářství je schválená Strategie 2030, kterou České dráhy, a.s., schválili v roce 2021. Jednou z jejích vizí je optimalizace servisního zázemí, uzavření méně vytížených pracovišť a orientace správkárenství na vyšší stupně oprav.

bottom of page