top of page

Tělocvična ZŠ a MŠ Beníškova

Spolupráce na projektu DSP s Mgr.A. Janem Nedvědem (NEDVĚD ARCHITEKTI)

Jedná se o změnu dokončené stavby s rozšířením i nástavbou objektu tělocvičny mezi stávající budovu ZŠ a MŠ, se střechou využitou pro potřeby venkovního hřiště. Hmota tělocvičny je umístěna do úrovně nad druhým podlažím ZŠ. Areál ZŠ a MŠ Beníškové je přístupný ze severní strany z ulice Beníškové. Celkové urbanistické a architektonické řešení tělocvičny je navrženo do prostoru mezi budovou MŠ a ŽŠ – nad hmotu stávajícího technického pavilonu. Bude tak vytvářet soudobý prvek, který obě budovy propojí.

Cílem návrhu je posílit místní význam občanských staveb sloužících ke vzdělávání a rozšiřuj jejich využitelnost a provoz. Umístění mezi školami umožní přímý přístup u ulice i areálu ZŠ a MŠ Beníškové. Předpokladem je i umístění hřiště na střeše přístavby, což představuje možnost nerušícího provozu školy a opět minimalizuje zásah do zažitého přírodně koncipovaného uspořádání okolí školy.

Objekt tělocvičny je jednoduchým kvádrem s obdélníkovým půdorysem se skeletovou konstrukcí se 4.NP. Součástí objektu bude i venkovní WC a sklad odpadů. Hmota tělocvičny je umístěna do úrovně nad druhým podlažím ZŠ. Konstrukčně bude koncipována jako samostatný objekt skeletové konstrukce, podepřený z části sloupy pod vykonzolovanými stranami hmoty, z části stávající, resp.doplněnou konstrukcí technického pavilonu. Pod přečnívajícími částmi tělocvičny vznikají v parteru pobytové plochy stíněné jak před sluncem, tak povětrnostními vlivy. Střecha tělocvičny je pobytová, s navrženým venkovním hřištěm, uzavřeným ze stran fasádními prvky – pohledovými dřevěnými lamelami. To poskytuje možnost ztvárnit hmotu jednotně v celém obejmu a vytvořit výraznou současnou architektonickou figuru, vizuální značku školského souboru, patrnou z pobytové zahrady i z veřejné ulice.

2208 Telocvicna 1B_06.jpg
bottom of page