top of page

Výpravní budova Hrob

hrob-vykres-D1.1.9.jpg
hrob-vykres-D1.1.7.jpg

V projektu se řeší zejména oprava dožilých výplní otvorů (oken a dveří) nádražní budovy zastávky Hrob. Budova je památkově chráněná proto veškeré práce budou probíhat v souladu s podmínkami příslušného pracoviště památkové péče. Stávající výplně okenních a dveřních otvorů jsou ve špatném stavu, vyjma části oken v patře, které byly již vyměněny. Výměna oken je navržena dle historických podkladů, nové repliky budou provedeny dle dochovaných oken a také dle již vyměněných. Hloubka osazení nových dveří a oken ve stěně musí být z exteriéru v jednotlivých sekcích stejná a bude obdobné jako u repasovaných a neměněných, osazení bude odsouhlasené na místě v rámci autorského dozoru zástupci investora a NPU.

Před výrobou budou na místě zaměřeny přesné rozměry každého okna, dveří, nadsvětlíku a bude zpracována výrobní dokumentace všech výplní stavebních otvorů. Výrobní dokumentace, design kliky a barevné řešení bude odsouhlaseno příslušným odborem památkové péče a autorem projektu v rámci autorského dozoru.

hrob-vykres-D1.1.1.jpg
hrob-vykres-D1.1.2.jpg
20200826_112248.jpg
20200826_112149.jpg
bottom of page