top of page

Výpravní budova Teplice

SO_012101 E.2.1.2.03 Barevné řešení cele

Výpravní budova železniční stanice Teplice v Čechách je umístěna na severozápadním lemu Nádražního náměstí v blízkosti historického centra obce Teplice na železniční trati Ústí nad Labem – Chomutov. Skládá se ze tří architektonicky navazujících objektů avšak ne funkčně propojených - západní křídlo, hlavní centrální křídlo a východní křídlo. Všechny pozemky a budovy na nich umístěné leží v zastavěné části obce Teplice a slouží původnímu účelu jako stavba pro dopravu. Objekt je chráněn jako nemovitá kulturní památka,
Navíc leží na území městské památkové zóny Teplice, prohlášené roku 1992.

V rámci projektu bude provedeno:
• oprava dřevěného zastřešení nástupiště s litinovými sloupy
• oprava fasády a výměna výplní stavebních otvorů v prostoru pod přístřeškem
• odvodnění dešťových vod z přístřešku a dodávka mobiliáře a zábradlí na nástupišti
• vybavení nástupiště mobiliářem, informačním a orientačním systémem
• úprava přiléhající koleje č. 3 a její trakce

bottom of page