top of page

Hlavní náplní činnosti kanceláře je zpracování kompletních projektů včetně zajištění profesí, rozpočtů a výkazů výměr od studie proveditelnosti, přes projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby až po autorské dozory na stavbách. Součástí portfolia firmy jsou i služby architekta. Samozřejmostí je vstřícný přístup vůči investorovi a jeho představám, komplexní přístup při projednávání projektu a individuální přístup k jednotlivým projektům pro naplnění hlavního cíle projektu - kvalitní a smysluplná stavba.

bottom of page